Деградат

От:София
Стил:Death Metal
Активен период:2007-2015

Последен състав: