Ciroza

От:Монтана
Стил:Thrash Metal
Активен период:2002-сега

Актуален състав: