Stone Cold

От:Бяла Слатина
Стил:Hard/Heavy Rock
Активен период:1994-неизвестно

Последен състав: