Либидо

От:Варна
Стил:Psychedelic/New Wave
Активен период:1994-1996

Последен състав: