Aндрей Башев

От:
Роден през 1972
Умира през 1992

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Рок режим