Веселин Веселинов

От:София
Роден през 1963

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Zone C, екс-Infinity, екс-Undo, екс-Rubikub