Димитър Воев

От:София
Роден през 1965
Умира през 1992

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Парадокс, екс-Фикс, екс-Forum