Недко Димитров

От:Варна
Роден през 1974

Участие в групи:

Други групи:

    екс-One-X, Grand FUnK Varna