Тенко Славов

От:Стара Загора
Роден през 1950

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Експеримент