Delate

От:Пловдив
Стил:Hardcore
Активен период:2002-сега

Актуален състав: