O.H.

От:Видин/София
Стил:Thrash Metal/Hardcore
Активен период:2001-сега

Актуален състав: