Карцер

От:Бургас
Стил:Thrash Metal/Hardcore
Активен период:1992-2000

Последен състав: