Лимба квартет

От:Велико Търново
Стил:Hard Rock/Blues
Активен период:1990-1997

Последен състав: