Bad Image

От:Хасково
Стил:Heavy Metal/Hard Rock
Активен период:1996-2011

Последен състав: