Lapsus Linguae

От:София
Стил:Crust/Hardcore Punk
Активен период:2011-2015

Последен състав: