Perverse Monastyr

Ньiне - погледни надолу към молитвата на твоя слуга

Формат: Демо
Издаден на: 2008-00-00
Носител: MC
Каталожен номер: Solace020

88

The Path of Black Sun

Формат: Демо
Издаден на: 2008-05-02
Носител: MC
Каталожен номер: Solace001

Calth

Towards the First Blasphemy

Формат: Демо
Издаден на: 2008-05-15
Носител: MC
Каталожен номер: Solace003

Raggradarh

Студени мъгливи хълмове

Формат: Демо
Издаден на: 2009-11-21
Носител: MC
Каталожен номер: Solace024

Родна защита

Синовете на Юда

Формат: Демо
Издаден на: 2011-00-00
Носител: MC
Каталожен номер: Solace077

United by Blood, Gathered by Iron

Формат: Сплит
Издаден на: 2011-04-19
Носител: MC
Каталожен номер: Solace066

Родна защита

Могъществото на българския духъ

Формат: Демо
Издаден на: 2013-00-00
Носител: MC
Каталожен номер: Solace144

Day of the National Socialist Uprising

Формат: Сплит
Издаден на: 2013-08-17
Носител: MC
Каталожен номер: Solace101

88

War Eagle

Формат: EP
Издаден на: 2014-12-16
Носител: CD
Каталожен номер: SolaceCD008