Евтим Евтимов

От:

Участие в групи:

  • Krater
    - китара (1988-1989)

Други групи:

    екс-Анатема