Илко Аронов

От:

Участие в групи:

  • 6+1
    - саксофон (1971-1973)