Bobby Rondinelli

От:Порт Джеферсън, НЙ (САЩ)
Роден през 1955

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Rainbow (САЩ), екс-Warlock (Германия), екс-Doro (Германия), екс-Quiet Riot (САЩ), екс-Sun Red Sun (САЩ), екс-Black Sabbath (Англия), екс-Blue Öyster Cult (САЩ), екс-Riot V (САЩ), екс-The Lizards (САЩ), Axel Rudi Pell (Германия), Rondinelli (САЩ)