Любомир Боев

От:

Участие в групи:

  • Ellysium
    - китара (2016-сега)
  • Rampart
    - китара (2019-2021), (2023-сега)