Вероника Ганева

От:

Участие в групи:

  • Arctica
    - клавишни (2001-2002), (2011)