Любомир Малковски

От:
Роден през 1958

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Монтуно, екс-Еклипсис, екс-Канон, екс-Кода