Румен Александров

От:София
Роден през 1952

Участие в групи:

Други групи:

    екс-The Revelers, Alexandroff Ragtime Band