Симеон Гърнев

От:Пловдив
Роден през 1985

Участие в групи: