Светозар Велинов

От:София
Роден през 1977

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Президент, екс-Рокмисия