Павел Васев

От:София
Роден през 1957

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Консорт