Борис Зашев

От:София
Роден през 1980

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Rest in Peace, екс-The Lame Project