Владимир Захариев

От:Радомир
Роден през 1955

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Транс (Радомир), екс-Диско тон