Кирил Македонски

От:София
Роден през 1975
Умира през 2022

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Street Boys, Mr. Brass