Димитър Паскалев

От:Казанлък

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Not Yet, екс-Shangry La,екс-Perfect Blue, Bluba Lu