Ч

Чанове Classic Rock/Psychedelic Rock София 1970
Червената глутница Hardcore Пловдив 2001
Черен щъркел Psychedelic Rock Пловдив 2018
Черноризец Heavy/Folk Metal Горна Оряховица 2000
Четвърта алтернативна бригада Psychedelic Rock Варна 1992
Чинари Classic Rock/Psychedelic Rock София 1972
Чочо Владовски Pop Rock/Soft Rock София 1985
Чувал-Чувал Punk Rock София 1995