No More Many More

Помогни ми

Албум

Издател: Самиздат
Дата на излизане: 2022-03-02
Носител: CD
Каталожен No:

  1. Помогни ми
  2. Полуизяден
  3. Човек от слама
  4. Точно по средата
  5. Погледна ли!
  6. Дървета паднали
  7. Ще мога ли?
  8. Много други
  9. Дай ми
  10. От тук от там