Perverse Monastyr

Perverse Monastyr

Демо

Издател: Holokaostor Productions
Дата на излизане: 2007-01-00
Носител: MC
Каталожен No: HLKR 008

  1. Христианството уби България
  2. ...Монахините, които хвърляха децата си в реката
  3. Аз убих лъжепророка
  4. Проклятие е кръста
  5. Рязаният поп
  6. Проклетите стада
  7. Тъмната килия (Петото евангелие)
  8. Йерусалим е Адът (Еврейският цар)
  • Merciless Sgan Executor - вокал
  • Arkhon Winters - китари