Златни струни

От:София
Стил:Progressive Rock/Hard Rock
Активен период:1969-1983

Последен състав: