Б.Т.Р.

От:София
Стил:Heavy Metal/Hard Rock
Активен период:1984-сега

Актуален състав:


>