Паралел 42

От:Пловдив
Стил:Rock'n'Roll/Hard Rock
Активен период:1978-1986

Последен състав: