Black Diamond

От:Кюстендил
Стил:Heavy Metal
Активен период:1994-2015

Последен състав: