Fjellvind

От:Бургас
Стил:Black Metal
Активен период:2014-сега

Актуален състав:

  • Sykdom
    - вокал, всички инструменти (2014-сега)