Йордан Капитанов

От:Велико Търново
Роден през 1948
Умира през 2017

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Балкантон, екс-ЕОБНР