Atle Attila Nygård

От:

Участие в групи:

Други групи:

    екс-V (САЩ), екс-Þurs (Интернационал)