Петко Дреников

От:
Роден през 1973

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Рок режим, екс-Plastic Hi-Fi, екс-Phuture Shok