Иван Гатев

От:Русе
Роден през 1985

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Milestones, екс-В.И.С. "Естраден преврат"