Венко

От:

Участие в групи:

  • KGB
    - клавишни (1991-1992)