Николай Хараламбиев

От:Русе
Роден през 1972

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Реквием (Русе), екс-Аномалия (Русе)