Борислав Рашков

Bass Borracho

От:София
Роден през 1978

Участие в групи:

Други групи:

    В.И.С. "Естраден Преврат"