Симеон Попов

От:Варна
Роден през 1992

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Spirit Scars, екс-Casper