Никола Бусеров

От:Пловдив
Роден през 1948

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Diamonds 5