Любомир Петков

От:Варна
Роден през 1979

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Friday, екс-Аквариум, екс-2nd Floor