Иван Друмев

От:

Участие в групи:

  • D.S.O.L.
    - китара (1999-2011)
  • Fyeld
    - китара (2012-2012)