Ерол Ибрахимов

От:София
Роден през 1969

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Sweet Leaf, екс-Guava Jelly, екс-General Yogurt